Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Kursy kwalifikacyjne

nadaje kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w placówkach oświatowo-wychowawczych
Adresaci: wszyscy nauczyciele
Koszt: 2 000 zł
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 270