Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
17-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Aktualne wymagania przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego 26 października 26 października 2023 roku, godzina 16.00. Prowadzący: mgr Wojciech Gliwiński. Miejsce warsztatów: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka („Pszczółka”) w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14.. Koszt uczestnictwa: 200 zł płatne w dniu rozpoczęcia zajęć. Zgłoszenia przyjmujemy do 24.10.2023 r. pod numerami telefonów: 510 187 940, 506 142 034 lub pocztą e-mail: ncdn@ncdnekspert.pl
Studia podyplomowe Rozpoczęty został nabór na studia podyplomowe: - pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna), - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, - edukacja dla bezpieczeństwa, - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, - wychowanie do życia w rodzinie, - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną, - bibliotekoznawstwo z informacją naukową. Szczegóły w zakładce "studia podyplomowe". Zapraszamy.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż trwa nabór na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która posiada akredytację i może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego. Koszt kursu jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 września 2022 r. o godzinie 16.oo w sali Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, przy ul. Wojska Polskiego 20 (obok Galerii "Solna").