Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Konferencje

Zajmujemy się kompleksową, profesjonalną organizacją jedno- lub kilkudniowych konferencji w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju
Adresaci: przedstawiciele organów prowadzących, kadra kierownicza placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele
Koszt: uzgadniany indywidualnie
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: uzgadniana z zamawiającym