Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Kursy kwalifikacyjne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu
Adresaci: Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.
Koszt: 3 000 zł
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 270 + 150 praktyki
Nadaje kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w placówkach oświatowo-wychowawczych
Adresaci: wszyscy nauczyciele
Koszt: 3 000 zł
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 270