Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Kursy

Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne osobom pełniącym funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu
Adresaci: Właściciele i pracownicy zakładów pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia
Koszt: 500.00-700.00 zł/za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 80
Adresaci:
Koszt: 12,00 zł/za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 10
szkolenie nadaje uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Adresaci: wszyscy nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
Koszt: 650.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 36
Adresaci:
Koszt: 60.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 5
Adresaci:
Koszt: 120.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 25
Adresaci: kandydaci na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek szkolnych
Koszt: 120.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 12
Adresaci:
Koszt: 8 godzinny 60 zł od osoby, 10 godzinny 90 zł od osoby i 16 godzinny 120 zł od osoby
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 8, 10, 16
Adresaci:
Koszt: 140.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 36
Adresaci:
Koszt: 70.00 zł/od osoby lub 1200.00 zł/za całą grupę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 10
Adresaci:
Koszt: 60.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 8
Adresaci:
Koszt: 100.00 zł/za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 5
Adresaci:
Koszt: 80.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 16
Adresaci:
Koszt: 150.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 150
Adresaci: Przeznaczony dla osób pragnących porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi
Koszt: 500.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: 30 listopada
Liczba godzin: 100
Adresaci:
Koszt: 120.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 40