Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Studia podyplomowe

studia przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie
Adresaci:
Koszt: 3 600 zł
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 350
Adresaci:
Koszt: 3 500,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin:
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Koszt: 3 600,00 / 4 000,00 zł/osoby
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 640
ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym
Adresaci: czynni nauczyciele wszystkich specjalności
Koszt: 3 600.00 zł / 4 000,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 630
ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy w świetlicach i jako pedagog szkolny
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Koszt: 3 500.00 zł/za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 300
studia dają przygotowanie do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi
Adresaci: nauczyciele
Koszt: 3 600.00 zł / 4 000,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 630
Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Pozna również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Obok kompetencji merytorycznych absolwent zdobędzie również następujące umiejętności: − organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia, − prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony, strzelania sportowego. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w: − szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jako nauczyciel przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa, − administracji publicznej i samorządowej w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
Adresaci: nauczyciele, pracownicy administracji publicznej i samorządowej zajmujący się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną
Koszt: 3 500.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 350