Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Formularz zgłoszeniowy

Wysyłając formularz zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie, oraz potwierdzam prawdziwość danych zawartych w formularzu zgłoszenia.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zawartych w powyższym formularzu, które są niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu/kursie/studiach. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych czynności oraz nie będą udostępniane osobą trzecim.