Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy