Arteterapia, jako jedna z form wczesnego wspomagania dziecka młodszego