Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki