Dysleksja, dysgrafia i dysortografia – program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem metody Dennisona