Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej, jako sposób stymulowania potencjału i możliwości dziecka