kontrola zarządcza w placówce oświatowej – obowiązki dyrektora i pracowników