Kwalifikowanie uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne