Obowiązki administratora danych osobowych (ADO) i obowiązki administratora bezpieczeństwa bazy informacyjnej (ABBI)