Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczyciela