Pozyskiwanie środków zewnętrznych (dofinansowania, fundusze strukturalne i programy pomocowe dla oświaty)