Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania