Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej – planowanie, realizacja i spełnianie wymagań