Terapia dzieci upośledzonych intelektualnie w szkole masowej