Terapia wielorakiej inteligencji, a wspieranie dziecka uzdolnionego