Tworzenie koncepcji szkoły zawodowej na podstawie oczekiwań uczniów, rodziców oraz wyników analizy rynku pracy i strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego