Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki