Zajęcia artystyczno-taneczne w pracy nauczyciela – warsztaty