Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A