Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”