Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
12-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki w świetle zmian Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. w godzinach 12.00 - 14.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Jadwigi w Inowrocławiu, przy ul. G. Narutowicza 53. Prowadzący: mgr Alicja Mielcarek. Koszt szkolenia 190 zł brutto. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 września. W cenie szkolenia wliczony jest bufet kawowy.
Aktualności związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. w godzinach 9.00 - 11.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Jadwigi w Inowrocławiu, przy ul. G. Narutowicza 53. Prowadzący: dr Beata Wasilewska. Koszt szkolenia 190 zł brutto. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 września. W cenie szkolenia wliczony jest bufet kawowy.
Statut szkoły w świetle aktualnych i projektowanych zmian Szkolenie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. w godzinach 12.00 - 14.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Jadwigi w Inowrocławiu, przy ul. G. Narutowicza 53. Prowadzący: mgr Wojciech Gliwiński. Koszt szkolenia 190 zł brutto. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 sierpnia. W cenie szkolenia wliczony jest bufet kawowy.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 Szkolenie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. w godzinach 9.00 - 11.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Jadwigi w Inowrocławiu, przy ul. G. Narutowicza 53. Prowadzący: dr Beata Wasilewska. Koszt szkolenia 190 zł brutto. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 sierpnia. W cenie szkolenia wliczony jest bufet kawowy.