Inowrocław wirtualnie
WITAMY NA STRONIE
NIEPUBLICZNEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy  kadry pedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji.
Ofertę tą kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących.

Nasze atuty to:
 • współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą "Milenium",
 • wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra,
 • 2 500 słuchaczy rocznie,
 • bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera,
 • doświadczenie na rynku.
Specjalizujemy się w prowadzeniu:
 • konsultacji dla liderów placówek oświatowych (przewodniczących zespołów, nauczycieli i osób pełniących funkcje kierownicze),
 • studiów podyplomowych,
 • kursów kwalifikacyjnych,
 • kursów i konferencji,
 • szkoleń i warsztatów,
 • innych form, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.
Koszty szkoleń wynoszą od 150 zł za godzinę dydaktyczną dla całych grup lub od 10 zł za godzinę dydaktyczną przy opłatach indywidualnych.

Ukończenie każdej formy doskonalenia dokumentujemy świadectwem lub zaświadczeniem.

Zajmujemy się kompleksową, profesjonalną organizacją jedno- lub kilkudniowych konferencji w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Aktualności:


- prowadzimy zapisy na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, resocjalizacji z socjoterapią, logopedii, edukacji zintegrowanej przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowania pedagogicznego,

- przyjmujemy także zgłoszenia na kursy kwalifikacyjne znajdujące się w naszej ofercie oraz na stronie www,

UWAGA! Opublikowano nowy projekt rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia. Zakłada on możliwość organizowania kursów kwalifikacyjnych wyłącznie do 31 grudnia 2014 roku. Oznacza to, że nauczyciele którzy rozpoczną kursy w roku 2014, będą mogli  uzyskać nowe kwalifikacje jeszcze w 2015 roku. Po 1 stycznia 2015 r. nie będzie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, a nowe kwalifikacje będzie można uzyskać tylko na studiach podyplomowych. Zachęcamy zatem do zgłaszania się na kursy kwalifikacyjne znajdujące się w naszej ofercie. Pozostało tylko kilka miesięcy, aby uzyskać dodatkowe kwalifikacje za 30% wartości studiów podyplomowych,

- rozpoczęliśmy nabór dla VI grupy kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Termin rozpoczęcia zajęć - wrzesień 2014, Gimnazjum Katolickie w Inowrocławiu, ul. Plebanka 18,

-28 czerwca br. o godz. 9.00 rozpoczynają się zajęcia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Miejsce zajęć - Gimnazjum Katolickie w Inowrocławiu, ul. Plebanka 18,

- prowadzimy szkolenia na temat "Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych". Koszt szkolenia uzgadniany indywidualnie,
 
- przyjmujemy zapisy na warsztaty obejmujące tematy:
     - "Konstruowanie i wypełnianie KIPU oraz tworzenie programów
         wspierających uczniów o SPE",
     - "Tworzenie IPET dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie              
         kształcenia specjalnego",
     - "Aktywizacja uczniów poprzez rozwijanie kreatywnego              
         myślenia",

- oferujemy przeprowadzenie 15 godzinnych warsztatów efektywnego uczenia się. Koszt warsztatów 3 200 zł dla grupy 25 osób lub od 160 do 200 zł dla grup do 20 osób,

- przyjmujemy zgłoszenia na kolejny kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Koszt kursu 130 zł,

- zapraszamy na 10 godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Koszt szkolenia 100 - 120 zł uzależniony od ilości uczestników,

- prowadzimy jednodniowe szkolenia na temat "Wdrożenie procedur kontroli zarządczej w placówce oświatowej - obowiązki dyrektora i pracowników". Koszt szkolenia 3 200 zł przy grupie liczącej do 20 osób. Koszt szkolenia przy zgłoszeniach indywidualnych wynosi 200 zł od osoby. Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, sekretarzy oraz pracowników jednostek samorządu odpowiedzialnych za sprawy oświaty,

- oferujemy prowadzenie jednodniowych warsztatów na temat "Budowanie i wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem w jednostce budżetowej". Koszt warsztatów 2 800 zł przy grupie liczącej do 20 osób. Koszt warsztatów przy zgłoszeniach indywidualnych wynosi 180 zł. Adresatami warsztatów są podmioty wymienione wyżej,

- oferujemy również szkolenia na temat "Dostosowanie statutów placówek do aktualnych zmian w prawie oświatowym". Koszt szkolenia 3 200 zł przy grupie liczącej do 20 osób. Koszt szkolenia przy zgłoszeniach indywidualnych, wynosi 180 zł,

- oferujemy przeprowadzenie bloku warsztatów z zakresu terapii zajęciowej.
Szczegóły pod podanymi na stronie numerami telefonów,

- prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa pracy, np. konstruowania różnych regulaminów, interpretacji przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa organów państwowych, ZFŚS itp. oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- w związku z powołaniem przy jednostkach samorządu terytorialnego Zespołów Interdyscyplinarnych ds. rozwiązywania problemów rodzin będących w kryzysie oferujemy szkolenia obejmujące tematy:
        - "Aspekty prawne funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych",
        - "Funkcjonowanie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
           swoich funkcji",
        - "Udzielanie wsparcia rodzinom przez instytucje pomocowe".

Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu, przy ul. Plebanka 18 lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.
Strona główna | Studia | Kursy | Inne kursy | Szkolenia, warsztaty, konferencje | Publikacje | Kadra | Kontakt

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli "EKSPERT"
88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 77,
tel.: 52 357 44 85, 52 355 03 84
tel. kom.: 506 142 034, 606 306 203

e-mail: ncdn@ncdnekspert.pl

Nr rachunku bankowego:
BRE Bank SA 62 1140 2004 0000 3602 3215 0508


projekt i wykonanie strony www - em-studio.pl Inowrocław
Wirtualne wycieczki - Fotografia reklamowa

licznik odwiedzin: 3358 odsłon