Inowrocław wirtualnie
WITAMY NA STRONIENIEPUBLICZNEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"EKSPERT"Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy  kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji.Ofertę tą kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących.Nasze atuty to:
 • współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą "Milenium",
 • wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra,
 • 2 500 słuchaczy rocznie,
 • bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera,
 • 10-cio letnie doświadczenie na rynku,
 • spełnianie wymagań przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A.
Specjalizujemy się w prowadzeniu:
 • konsultacji dla liderów placówek oświatowych (przewodniczących zespołów, nauczycieli i osób pełniących funkcje kierownicze),
 • studiów podyplomowych,
 • kursów kwalifikacyjnych (organizacja i zarządzanie oświatą),
 • kursów i konferencji,
 • szkoleń i warsztatów,
 • innych form, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.
Koszty szkoleń wynoszą od 150 zł za godzinę dydaktyczną dla całych grup lub od 10 zł za godzinę dydaktyczną przy opłatach indywidualnych.Ukończenie każdej formy doskonalenia dokumentujemy świadectwem lub zaświadczeniem.Zajmujemy się kompleksową, profesjonalną organizacją jedno- lub kilkudniowych konferencji w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju

Aktualności:

- przyjmujemy zgłoszenia na 24 godzinny kurs komputerowy obejmujący m.in. zagadnienia tworzenia i prezentacji multimedialnych, zakładania stron www, obsługę tabletów i laptopów. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie na zajęciach laptopa i tabletu,

- w dniach 20 i 27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Katolickich w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20, od godz. 16.00 odbywać się będą warsztaty na temat aktualnych wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Koszt uczestnictwa - 80 zł. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio w dniu rozpoczęcia zajęć,
- organizujemy szkolenie przygotowujące nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szczegóły w zakładce "Kursy". Szkolenie jest ważne przez okres 5 lat,

- przyjmujemy zgłoszenia na studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),- przyjmujemy zgłoszenia na studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz przygotowania pedagogicznego,- przyjmujemy zgłoszenia na studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Koszt studiów - 3 700 zł, płatne w ratach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania po wcześniejszym uzyskaniu świadectwa znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym (FCE na poziomie B-2),- przyjmujemy także zgłoszenia na pozostałe studia podyplomowe (wykaz studiów w zakładce "studia podyplomowe",- oferujemy również studia podyplomowe (uzupełniające) dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:     - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną        (oligofrenopedagogika),     - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną,     - diagnoza i terapia pedagogiczna.Absolwenci tych studiów otrzymają świadectwo ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych. Koszt studiów - 1 300 zł.UWAGA! Obowiązujące rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia umożliwiało organizowanie kursów kwalifikacyjnych wyłącznie do 31 grudnia 2014 roku. Od 1 stycznia 2015 r. nowe kwalifikacje można uzyskać tylko na studiach podyplomowych.Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa pracy, np. konstruowania różnych regulaminów, interpretacji przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa organów państwowych, ZFŚS itp. oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu, przy ul. Wojska Polskiego 20 lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.                                                                                                                         
Strona główna | Studia | Kursy | Inne kursy | Szkolenia, warsztaty, konferencje | Publikacje | Kadra | Kontakt

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli "EKSPERT"
88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 77,
tel.: 52 357 44 85, 52 355 03 84
tel. kom.: 506 142 034, 606 306 203

e-mail: ncdn@ncdnekspert.pl

Nr rachunku bankowego:
BRE Bank SA 62 1140 2004 0000 3602 3215 0508


projekt i wykonanie strony www - em-studio.pl Inowrocław
Wirtualne wycieczki - Fotografia reklamowa

licznik odwiedzin: 4668 odsłon