Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
12-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zapraszamy na szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną i przetwarzaniem danych osobowych WDRAŻANIE ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W ramach wsparcia i doradztwa dla administratorów danych osobowych (ADO) oraz administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oferujemy specjalistyczne szkolenie obejmujące m.in. następujące zagadnienia: - ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji obowiązujące po 25 maja 2018 r., - prawa i obowiązki administratora danych osobowych, - kontakty inspektora danych osobowych (IOD) z urzędem ochrony danych osobowych (UODO), - przykładowe wzory dokumentów. Prowadzący: Stanisław Rozwadowski - autor publikacji na temat ODO oraz wdrażania i aktualizacji dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, wieloletni ABI, posiada Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, trener i kontroler w zakresie organizacji ODO w placówkach oświatowych. Prelegent na wielu kursach i warsztatach dotyczących ODO. Koszt uczestnictwa: 340 zł płatne gotówką lub przelewem. W przerwie szkolenia bufet kawowy. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: (52) 357 44 85, (52) 355 03 84, 506 142 034, 510 187 940 lub pocztą e-mail: ncdn@ncdnekspert.pl
Edukacja włączająca Proponujemy szkolenia rad pedagogicznych na temat "Edukacja włączająca - kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostęnych"
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż pierwsze spotkanie słuchaczy kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą odbędzie się 9 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Katolickich w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20. Jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego, którego koszt jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych.
Szachy w edukacji wczesnoszkolnej Przygotowujemy warsztaty na temat "Szachy w edukacji wczesnoszkolnej". Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń.
Edukacja informatyczna w klasach I-III Przygotowujemy warsztaty z edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń. Przewidywany termin zajęć - druga połowa listopada.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki w świetle zmian Propozycja szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Prowadzący: mgr Alicja Mielcarek. Koszt szkolenia 1 200 zł brutto.
Aktualności związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Propozycja szkolenia dla dyrektorów, rad pedagogicznych. W związku z ustalonymi przez MEN kierunkami realizacji polityki oświatowej, od dnia 2 stycznia 2018 r. prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, celem zbadania funkcjonowania tej pomocy od 01.09.2017 r. Dlatego ponawiamy ofertę szkoleń w tym zakresie. Prowadzący: dr Beata Wasilewska; mgr Alicja Mielcarek. Koszt szkolenia 1 200 zł brutto.