Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
12-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku 36-godzinny kurs przeznaczony jest szczególnie dla przyszłych absolwentów szkół, którzy po ukończeniu szkoły średniej pragną w czasie wakacji podjąć pracę w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku. Terminy zajęć: 2, 3, 4, 9 i 10 czerwca 2017 r. (w dniach 2 i 9 czerwca zajęcia rozpoczynać się będą od godz. 14.00; w pozostałe dni od godz. 9.00). Miejsce zajęć: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11-13. Koszt uczestnictwa - 140 zł. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową.
Warsztaty „Aktualne wymagania przy zdobywaniu poszczególnych stopni awansu zawodowego” W dniach 19-20 kwietnia 2017 r. od godz. 16.00 w Zespole Szkół Katolickich w Inowrocławiu (ul. Wojska Polskiego 20 - obok Galerii "Solna") odbędą się warsztaty na temat "Aktualne wymagania przy zdobywaniu poszczególnych stopni awansu zawodowego". Zapisy drogą telefoniczną lub mailową. Koszt warsztatów - 80 zł. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową.
Szkolenie dla organizatorów i opiekunów wycieczek szkolnych 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Inowrocławiu (ul. Wojska Polskiego 20 - obok Galerii "Solna") odbędzie się szkolenie dla organizatorów i opiekunów wycieczek szkolnych. Zapisy drogą telefoniczną lub mailową. Koszt szkolenia - 60 zł. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową.