Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
19-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Studia podyplomowe Rozpoczęty został nabór na studia podyplomowe: - pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna), - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, - edukacja dla bezpieczeństwa, - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, - wychowanie do życia w rodzinie, - logopedia, - przygotowanie pedagogiczne, - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną, - doradztwo zawodowe i coaching, - bibliotekoznawstwo z informacją naukową, - edukacja włączająca. Szczegół y w zakładce "studia podyplomowe".
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż trwa nabór na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która posiada akredytację i może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego. Koszt kursu jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych.