Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
12-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Edukacja włączająca Proponujemy szkolenia rad pedagogicznych na temat "Edukacja włączająca - kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostęnych"
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego, którego koszt jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych. Rozpoczęcie zajęć przewidujemy od II semestru 2017/2018.
Szachy w edukacji wczesnoszkolnej Przygotowujemy warsztaty na temat "Szachy w edukacji wczesnoszkolnej". Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń.
Edukacja informatyczna w klasach I-III Przygotowujemy warsztaty z edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń. Przewidywany termin zajęć - druga połowa listopada.
Zakończyliśmy nabór na studia podyplomowe Informujemy, że zakończyliśmy nabór na studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz doradztwo zawodowe. Kolejne zgłoszenia na ww. studia kwalifikowane będą od II semestru (styczeń-luty 2018 r.).
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki w świetle zmian Propozycja szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Prowadzący: mgr Alicja Mielcarek. Koszt szkolenia 1 200 zł brutto.
Aktualności związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Propozycja szkolenia dla dyrektorów, rad pedagogicznych. W związku z ustalonymi przez MEN kierunkami realizacji polityki oświatowej, od dnia 2 stycznia 2018 r. prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, celem zbadania funkcjonowania tej pomocy od 01.09.2017 r. Dlatego ponawiamy ofertę szkoleń w tym zakresie. Prowadzący: dr Beata Wasilewska; mgr Alicja Mielcarek. Koszt szkolenia 1 200 zł brutto.