Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
19-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Aktualne wymagania i procedury przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego Warsztaty odbędą się 3 czerwca 2020 r. o godzinie 16.oo Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka ("Pszczółka") w Inowrocławiu. Warsztaty odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi związanymi z epidemią SASR-CoV-2. Prosimy, aby każdy uczestnik posiadał maseczkę ochronną. Koszt warsztatów 150 zł.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż trwa nabór na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Kurs zakończymy w marcu 2020 r., aby umożliwić zainteresowanym słuchaczom przystąpienie do konkursów na stanowiska dyrektorów, które odbywają się w maju i czerwcu. Jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która posiada akredytację i może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego. Koszt kursu jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych.