Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji. Ofertę kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących. Nasze atuty:

Jesteśmy placówką akredytowaną
Spełniamy wymagania przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A
12-to letnie doświadczenie na rynku
Bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera
Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium”
Wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra
Kształcimy 2 500 słuchaczy rocznie
Nasza oferta
Kursy kwalifikacyjne
Konsultacje dla liderów placówek
Inne formy
Szkolenia i warsztaty
Kursy i konferencje
Studia podyplomowe
Aktualności
Aktualne wymagania i procedury przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty "Aktualne wymagania i procedury przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego"/. Warsztaty odbędą się 24 kwietnia o godzinie 16.00 w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, przy ul. Wojska Polskiego 20 (obok Galerii "Solna"). Koszt udziału w warsztatach - 80 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia.
Kurs na wychowawców wypoczynku 27 marca 2019 r. o godzinie 15.00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu (ul. 3 maja 11-13) rozpoczną się zajęcia na kursie dla wychowawców placówek wypoczynku. Zajęcia zakończą się 5 kwietnia. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat. Szczególnie dla przyszłych absolwentów szkół, którzy pragną w czasie wakacji podjąć pracę w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku. Koszt kursu -150 zł/os.
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na studia podyplomowe z zakresu: 1. Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz 2. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia rozpoczną się od II semestru roku akademickiego 2018/2019 (od lutego). Prowadzone będą w Inowrocławiu w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 20. Zgłoszenia przyjmujemy do końca 2018 r.
Edukacja włączająca Proponujemy szkolenia rad pedagogicznych na temat "Edukacja włączająca - kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostęnych"
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Informujemy, iż rozpoczynamy nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jesteśmy jedyną placówką w najbliższym rejonie, która posiada akredytację i może oferować zdobycie uprawnień do kierowania placówkami oświatowymi w formie kursu kwalifikacyjnego, którego koszt jest o ok. 1/3 tańszy od studiów podyplomowych.
Szachy w edukacji wczesnoszkolnej Przygotowujemy warsztaty na temat "Szachy w edukacji wczesnoszkolnej". Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń.
Edukacja informatyczna w klasach I-III Przygotowujemy warsztaty z edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń. Przewidywany termin zajęć - druga połowa listopada.