Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z grupą zróżnicowaną wiekowo