Praca z grupą z wykorzystaniem metody socjoterapii