Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawnych