Prawo wewnątrzszkolne – akt założycielski, statut, regulaminy, zarządzenia, decyzje